Įstaiga, padedama šeimai, atlieka vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo funkcijas. Sudarytos higienos, pedagoginės, psichologinės sąlygos, užtikrinančios socialinį, psichologinį ir fizinį vaiko saugumą, reikiamą jo socialinę adaptaciją, brandumo mokyklai.